HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 20 van 67

 • dd: 2011-11-08 - NHV Noord incasseert ruim ?3500 aan boetes

  NHV Noord heeft de boetelijst geplubliceerd. Hieruit blijkt dat NHV vanaf de start van de competitie al ?3535,- aan boetes heeft gend.

  Het grootste gedeelte van dit bedrag komt door het terugtrekken van teams of niet verschijnen van wedstrijden. De meeste boetes door het niet goed invullen of niet opsturen van wedstrijdformulieren.

  HV Beilen is tot nu toe gelukkig boetevrij!!!!

  TIP: begeleiders loop even door de lijst heen om te kijken waar op wordt gelet mbt wedstrijdformulieren.

  Boetelijst NHV Noord

 • dd: 2011-11-05 - Oefenwedstrijd B2 - C1 t.b.v. opleiden jeugdscheidsrechters op 10/11 om 19.

  Aanstaande donderdag 10/11 spelen de meiden van B2 tegen de meiden van C1 een oefenwedstrijd van 19.00 - 20.00 uur.
  De wedstrijd zal worden gefloten door onze nieuwe jeugdscheidsrechters, die net hun theoretische cursus hebben afgerond. Bij het fluiten zullen ze worden begeleid door de cursusleiders van het NHV.
  Alle spelers n scheidsrechters worden verzocht op tijd aanwezig te zijn (18.30 uur), zodat we echt op tijd kunnen starten en de overige teams op tijd kunnen starten met trainen.

  In verband met deze wedstrijd zijn er voor de komende week een aantal kleine wijziging in het trainingsprogramma:

  * gem. C2 gaat deze week trainen op dinsdagavond van 18.00 - 19.00 samen met C1
  * heren A en heren 1 trainen op donderdag eenmalig van 20.00 - 21.00 o.l.v.
  Pascal/Yamiro
  * B2 heeft dus geen training om 20.00, maar speelt om 19.00 uur een wedstrijd

 • dd: 2011-10-16 - Training in de herfstvakantie!

  In de herfstvakantie is er geen training, behalve voor dames 1 en de dames A-jeugd en heren 1 en de heren A-jeugd. Zij trainen op de dinsdagavond.
  19.00 - 20.15: heren 1 en heren A-jeugd
  20.15 - 21.30: dames 1 en dames A-jeugd.

  op donderdag 20 oktober speelt dames 1 een oefenwedstrijd tegen de dames midweek om 20.00 uur.

 • dd: 2011-10-14 - GROTE CLUBAKTIE 2011!!!!!!!!!!!!!!

  Er zijn nog een aantal personen die het boekje van de grote clubaktie nog niet
  ingeleverd hebben.
  De A jeugd hebben ook boekjes gekregen en deze loten worden via incasso
  besteld, uw bankrek. nr invullen en komen de loten nummers op uw bankafschrift
  te staan.
  Zo spoedig mogelijk inleveren bij begeleider of
  Hennie Wanders Brunstingerstraat 53
  Henritte Wasse Grote Drift 29

 • dd: 2011-10-06 - BEGELEIDERSOVERLEG 12 OKTOBER

  hallo begeleiders,

  We willen jullie graag uitnodigen voor het eerste begeleidersoverleg van het seizoen op woensdag 12 maart om 20.00 uur in de kantine van de Drenthe hal.

  De TC

 • dd: 2011-09-29 - Project jonge Scheidsrechters

  Prachtige kans voor leden tussen 16 en 20 jaar (of iets ouder) !

  Een scheidsrechterscursus van slechts 7 zaterdagen van theorie en praktijk met een mogelijke deelname aan het grootste internationale jeugdtoernooi ter wereld; de Partillecup in Zweden. Schrijf je snel in !

  meer informatie en inschrijven

 • dd: 2011-09-24 - trainingstijden meisjes B2

  Na overleg met de trainer, de meiden en de ouders is overlegd om de traininstijden te handhaven zoals afgesproken:
  dinsdag: 18.00 - 19.00 uur
  donderdag: 20.00 - 21.00 uur

 • dd: 2011-09-17 - Wijzingen trainingstijden op donderdag en vrijdag!

  Omdat we nu een trainer gevonden hebben die zowel de dames als de heren gaat trainen hebben we moeten besluiten om de trainingen van deze teams op n avond te gaan zetten. Dat houdt de volgende wijzigingen in:

  donderdag:
  19.00 - 20.00 heren A + heren 1 - Matthe
  20.00 - 21.00 B2 - Pascal
  20.00 - 21.00 (21.30 voorlopig) dames 1 + dames A - Matthe

  vrijdag:
  19.00 - 20.00 B1 - Andrea

 • dd: 2011-09-14 - Algemene ledenvergadering woensdag 28 september om 19.30 uur

  Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering, deze wordt gehouden in de kantine van de Drenthehal woensdag 28 september 2011 om 19.30 uur. Het bestuur legt de jaarlijkse verantwoording af aan de leden en staat open voor vragen en suggesties voor het nieuwe bestuurlijke jaar.
  Wij nodigen u daarom allen uit tot het bijwonen van deze ledenvergadering.


  Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering (Worden voor de vergadering uitgereikt of worden toegestuurd als u een mail stuurt naar beilen@handbal.nl )
  4. Jaarverslag secretaris (uitreiking voor de vergadering)
  5. Jaarverslagen verschillende commissies (worden voor de vergadering uitgereikt of kunnen via het mailadres beilen@handbal.nl worden verkregen)
  6. Verslag kascommissie
  7. Financieel verslag (wordt tijdens vergadering uitgedeeld en toegelicht)
  8. Verkiezing bestuur:
  (Aftredend en herkiesbaar zijn Hendrik Timmer, Gert Alting en Ginus Heling)
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund.
  Daarnaast is er nog een functie van bestuurslid vacant. Bij voorkeur willen we met zeven mensen het bestuur vormen. Nu zijn er zes bestuursleden. Ook hiervoor geldt dat u zich tot aanvang van de vergadering kunt aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund
  9. Verkiezing kascommissie:
  Zitting nu Johannes Wanders en Johan ter Wal, reserve Pascal Klaassens. (aftredend Johannes Wanders)
  10. Vaststellen contributie seizoen 2011 ? 2012.
  11. Begroting 2011 ? 2012
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  Als om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is wordt de vergadering een half uur uitgesteld.


  Inge Mutgeert
  secretaris

 • dd: 2011-09-08 - Indeling seizoen 2011 - 2012 Midweek en Recreanten

  competitie-indeling 2011-2012 Midweek en Recreanen

 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | volgende >
 •