HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 39 van 68

 • dd: 2009-10-29 - Foto's toernooi Borger MINI's

  Het 'nieuwe' miniteam heeft een toernooi gespeeld in Borger. Hieronder enkele foto's. • dd: 2009-10-20 - 27 oktober ingelaste wedstrijd voor dames 3: aanpassing in trainingstijden

  27 oktober speelt Dames 3 om 21.00 in de blauwe hal tegen Borger. De trainingtijden zijn daarom aangepast voor een aantal teams:

  Dames 1 en 2: trainen samen met de A-jeugd om 19.30 - 20.45
  Heren 1 en 2: trainen niet op dinsdag maar op woensdag van 21.00 - 22.00
  Dames 3: geen training op woendsdag

 • dd: 2009-10-19 - WIJZIGING TRAININGSTIJDEN NÁ DE HERFSTVAKANTIE

  Helaas moeten wij ook dit jaar weer plaats maken voor de korfbal en later in het jaar ook voor de voetbal. Dat betekent voor ons minder zaaluren en minder zaalruimte. Uiteraard zijn wij hier als vereniging niet blij mee, maar er is helaas niet meer zaalruimte. We moeten roeien met de riemen die we hebben.

  Dat alles brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  Dinsdag:
  ongewijzigd

  Woensdag:
  13.30 ? 14.30 uur Mini?s en D-jeugd 2/3 blauwe hal Ellen en Kim
  14.30 - 15.30 uur C1/C2 (om en om) 2/3 blauwe hal Alie en Kim


  19.00 ? 20.00 uur B-jeugd 2 ˝ groene hal Mario
  20.00 ? 21.00 uur Dames1 en A1 ˝ groene hal Mario
  21.00 ? 22.00 uur Dames 3 en recreanten ˝ groene hal Andrea


  Donderdag:
  18.00 ? 19.15 uur Heren B-jeugd 1/3 blauwe hal Pascal/Albert
  19.15 ? 20.30 uur B-jeugd 1 1/3 blauwe hal Hendrik
  20.45 ? 22.15 uur Heren 1 1/3 blauwe hal Hendrik


  Vrijdag:
  ongewijzigd

 • dd: 2009-10-19 - Indeling jeugdscheidsrechters seizoen 2009-2010

  Beste jeugdscheidsrechters,

  We hebben jullie dit seizoen weer ingedeeld om een aantal wedstrijden te fluiten. In tegenstelling tot vorig jaar fluiten jullie dit seizoen ieder de hele wedstrijd. Vorig jaar hebben we jullie in duo's ingepland, maar dit jaar
  niet meer. Officieel mag dit namelijk niet en vorig jaar was dus ook een uitzondering.

  Kan je niet fluiten?
  Geef dit dan vroegtijdig aan bij het wedstrijdsecretariaat; bel ons of mail naar wedstrijdsecretariaathvbeilen@gmail.com.

  Vroegtijdig betekent minimaal 3 dagen van te voren. Dan hebben wij nog tijd om iemand anders te vragen.
  Weet je het niet eerder? Dan moet je echt zelf voor een vervanger zorgen!

  We rekenen op jullie!
  Vorig jaar is het een paar keer voorgekomen dat de scheidsrechter niet kwam opdagen. Dat is heel vervelend voor de teams die staan te wachten en voor HV Beilen zelf natuurlijk. Het niet op komen dagen van een scheidsrechter kan ons zelfs een boete opleveren van de bond. Noteer daarom datum en tijd dus goed in je agenda! En zet je wekker, want sommige wedstrijden zijn vroeg! ;-)

  Je kan de indeling vinden bij het onderdeel 'programma' op deze site.

  Als je vragen hebt, dan horen we dat graag.

  Groeten,

  Martine Geurts en Anita Bos
  Wedstrijdsecretariaat HV Beilen

 • dd: 2009-10-07 - Gea Heling nieuwe coördinator lief en leed


  Het bestuur is blij dat Gea vanaf dit seizoen aandacht wil geven aan het ?lief en leed? van onze leden en vrijwilligers.
  Tot nu toe was dat door Dinie altijd op een perfecte wijze gedaan, maar zij heeft aangegeven er nu mee te stoppen.

  Het doel van de lief en leed ?pot? is aandacht schenken aan bijzondere gebeurtenissen welke zich voordoen bij alle bij de handbalvereniging Beilen betrokken personen / organisaties.
  Dit zal vooral gedaan worden door leden of vrijwilligers te bezoeken of een kaartje te sturen ivm met bv. ziekte, huwelijk, jubileum. Bij een bezoekje kan dit vergezeld gaan van bloemen, fruitmand o.i.d.

  Afgesproken is dat Gea niet zelf de ?lief en leed? personen zal opsporen, maar dat dit een taak is van de begeleiders en de technische commissie. Zij zullen aan Gea doorgeven als er een zieke in het team is of als er iets bijzonders te vieren is.
  Voor het tel.nummer moet je even in het clubblad of op de site kijken.

  Gea veel plezier bij deze nieuwe job!!.

  Het Bestuur

 • dd: 2009-10-07 - GEEN TRAINING HERFSTVAKANTIE

  In de herfstvakantie (van 19 t/m 23 oktober) is er géén training. Dit geldt voor alle teams.

 • dd: 2009-10-07 - WIJZIGINGEN TRAINING DINSDAG 13 OKTOBER

  Op dinsdagavond 13 oktober hebben de recreanten hun eerste thuiswedstrijd. Derhalve vervalt op die avond de training voor de heren, deze schuift door naar woensdagavond 14 oktober vanaf 20.00 uur in de groene hal rechts.
  Dames 1, 2 en de A-jeugd trainen samen van 19.30 tot 20.45 uur.

 • dd: 2009-10-02 - Competitieprogramma 2009-2010 toegevoegd

  Het weekendprogramma competitie 2009-2010 is toegevoegd op de website van Beilen. In tegenstelling tot andere jaren is nu een compleet seizoensprogramma (van 10/11 oktober 2009 tot 10/11 april 2010) beschikbaar.

  NHV noord heeft momenteel nog ca. 150 wedstrijden als 'probleem' te boek staan, veelal het gevolg van toevoeging c.q. terugtrekking van teams, waardoor sporthallen extra ingehuurd dienen te worden. Voor HV Beilen zijn 7 thuiswedstrijden van Dames 3, 2 thuiswedstrijden voor Heren 2 en 2 uitwedstrijden voor Dames B1 nog niet vastgesteld.
  De komende week zullen deze wedstrijden alsnog worden toegevoegd aan het totaalprogramma. Begin volgende week zullen de scheidsrechters worden toegevoegd aan de betrokken wedstrijden.

  (bp)

 • dd: 2009-09-18 - Jeugd gaat dit weekend op kamp!

  Beste jeugdleden!

  Morgen is het zover we gaan op kamp! De weersvoorspellingen zijn fantastisch en we kunnen hopelijk een leuk weekend tegemoet zien.

  Hierbij nog even de laatste informatie. We verzamelen morgenvroeg vanaf 09.30 uur bij de sporthal. Je kunt dan je tas, beddegoed (wel onderlaken maar geen luchtbedden) in de kar zetten. Om 10.00 uur precies vertrekken we!

  Hieronder nog even de gegevens die jullie inmiddels ook al ontvangen hebben per brief:

  Beste jeugdleden,

  We gaan op kamp en wel in het weekend van 19 en 20 september. Jij hebt je opgegeven om mee te gaan en hierbij ontvang je informatie betreffende het weekend.

  We vertrekken zaterdag 19 september om 10.00 uur per fiets vanaf de sporthal. Zorg dat je tussen half tien en kwart voor tien aanwezig bent om je bagage af te geven voor het transport naar de camping.

  We logeren in tenten die voorzien zijn van slaapbedden en ook tafels en stoelen zijn aanwezig. Onze tenten worden opgezet op minicamping DE BOOMGAARD in Grolloo. Zondag 20 september arriveren we rond 16.00 uur weer in Beilen.

  Wat moet je allemaal meenemen:
  ? Allereerst een heel goed humeur
  ? Slaapspullen (slaapzak evt een kussen en zaklamp)
  ? Kleding (afhankelijk van het weer maar vooral sportieve kleding)
  ? Zwemkleding en badhanddoek (evt. zwemtas, zonnebrand)
  ? Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, overige toiletspullen)en handdoeken
  ? Een fiets (kijk nog even goed of alles in orde is)
  ? Warme jas of trui voor ?s avonds en bij slecht weer een regenpak
  ? En lekkere snoepjes voor de begeleiders en een leuke CD voor de disco

  Wat mag je niet meenemen:
  ? Waardevolle spullen zoals geld, telefoons, MP3 spelers etc.
  ? Slecht weer

  Voor wat betreft de betaling verzoeken wij jullie bij vertrek het geld te overhandigen aan een van de begeleiders die bij de sporthal aanwezig is. De eigen bijdrage is ? 30,00 per persoon.

  We hopen dat we met elkaar een gezellig weekend krijgen!

  De activiteitencommissie (Harriet Alting, Inge Mutgeert, Hilda Steen en Bianca Nagengast)

 • dd: 2009-09-13 - UITNODIGING LEDENVERGADERING 21 SEPT.

  Aan het eind van het verenigingsjaar stelt de algemene ledenvergadering de leden en het bestuur in de gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar. Ook komen op een ledenvergadering vaak ideeën en suggesties naar voren die ten goede komen aan de vereniging. Het belang van een goed functioneren van een verenging is niet alleen in het belang van het bestuur en de diverse commissies maar ook vooral in belang voor de leden. Wij nodigen u daarom allen uit tot het bijwonen van deze ledenvergadering.

  Maandag 21 september as. om 19.30 uur in de Drenthehal

  Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering (Worden voor de vergadering uitgereikt of worden toegestuurd als u een mail stuurt naar beilen@handbal.nl )
  4. Jaarverslag secretaris (uitreiking voor de vergadering)
  5. Jaarverslagen verschillende commissies (Worden ter vergadering uitgereikt of kunnen weer via het mailadres beilen@handbal.nl worden verkregen (natuurlijk voor zover aanwezig))
  6. Verslag kascommissie
  7. Financieel verslag (Wordt tijdens vergadering uitgedeeld en toegelicht)
  8. Verkiezing bestuur. (Aftredend en herkiesbaar zijn Bianca Nagengast en Stefanie Luchies) Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund.
  Daarnaast is er nog een functie van bestuurslid vacant. Bij voorkeur willen we met zeven mensen het bestuur vormen. Nu zijn er zes bestuursleden. Ook hiervoor geldt dat u zich tot aanvang van de vergadering kunt aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund.
  9. Verkiezing kascommissie:
  Zitting nu Geert Vrieling en Johannes Wanders Reserve Trea Wanders. (aftredend Geert Vrieling)
  10. Vaststellen contributie seizoen 2009 ? 2010. Door de zeer sterk dalende oud papier prijs wil het bestuur de komende periode acties gaan organiseren om inkomsten te genereren. Dit zal echter niet voldoende zijn om te voorkomen dat we nog verder ?terug boeren? Daarom stelt het bestuur voor om de contributie wel te verhogen en wel met 10%. Dit varieert dan van ? 0,85 bij de mini's tot ? 2,00 bij de senioren:

  11. Begroting 2009 ? 2010
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  Als om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is wordt de vergadering een half uur uitgesteld.


  Bianca Nagengast, secretaris

 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | volgende >
 •