HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 5 van 67

 • dd: 2015-10-17 - alle teams assisteren bij ophalen oud papier

  Voorstel verplicht assisteren bij oud papier halen aangenomen

  In de algemene ledenvergadering van afgelopen maandag is het voorstel om de teams te verplichten per toerbeurt te assisteren bij het ophalen van het oud papier aangenomen.

  Wat is de bedoeling
  In principe is de begeleider/coach de ?contactpersoon oud papier? voor het team. Uiteraard mag het team ook iemand anders als ?contactpersoon oud papier? voor het team aanwijzen. De contactpersoon zorgt er voor dat er minimaal drie personen assisteren bij het ophalen van het oud papier in de maand waarin het team volgens het rooster aan de beurt is.

  De minimale leeftijd om oud papier te mogen halen is 18 jaar. Dit betekent dat voor de teams met spelers onder de 18 jaar de ouders ingezet moeten worden. Maar ook bij de andere teams mogen ouders, vrienden of vriendinnen, grootouders, buren etc. ingezet worden. Als het team maar minimaal drie personen boven de 18 jaar levert. Uiteraard mogen er meer dan drie personen assisteren bij het oud papier ophalen.

  De ?contactpersoon oud papier? van het team geeft uiterlijk de maandag voordat het oud papier opgehaald wordt, de namen door aan de Coördinator oud papier, Gert Alting. Dat mag op nummer 06-12050584 of via de mail gert.alting@ziggo.nl.

  Het oud papier wordt opgehaald op de eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantiemaand augustus. Aanvang 18.00 uur bij de sporthal. Iedere maand zijn er drie routebegeleiders aanwezig die de routes kennen. Samen met de assistentie uit de teams, zijn er dan minimaal zes personen die het oud papier ophalen.

  Het schema voor de rest van het seizoen ziet er als volgt uit.

  04-11-2015 Dames A-jeugd 1
  02-12-2015 Dames senioren 1
  06-01-2016 Dames senioren 2
  03-02-2016 Dames midweek 1
  02-03-2016 Heren senioren 1
  06-04-2016 Dames C-jeugd 1
  11-05-2016 Dames F-jeugd 1 (i.v.m. dodenherdenking week later)
  01-06-2016 Dames A-jeugd 1
  06-07-2016 Dames senioren 1


  Het geld wat het oud papier opbrengt heeft de vereniging hard nodig. Wij vertrouwen er dan ook op dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en assisteert bij het ophalen van het oud papier.

  Het bestuur.

 • dd: 2015-10-05 - Rabobank Clubkascampagne van 1 t/m 13 oktober 2015 stemmen op HV Bei  Stem op je club om samen doelen te bereiken!
  Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt ? 65.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) beschikbaar! Natuurlijk doet ook de Handbalvereniging Beilen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Stemmen Van 1 t/m 13 oktober 2015 mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs.

  Elke stem is geld waard!
  De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van ? 65.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij Handbalvereniging Beilen ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

  Oproep aan alle leden
  Het is voor de Handbalvereniging Beilen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan de Handbalvereniging Beilen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl.

  Bedankt voor jouw steun!


 • dd: 2015-09-25 - 25 september geen training F jeugd

  Op vrijdag 25 september komt de training van de F jeugd te vervallen

 • dd: 2015-09-25 - nieuwsbrief september 2015

  Er is een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar.
  Wanneer je klikt op het plaatje NIEUWSBRIEF rechtsboven te zien op de startpagina van HV Beilen dan opent de laatste nieuwsbrief.

 • dd: 2015-09-22 - Agenda ledenvergadering maandag 12 oktober.

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van Handbalvereniging Beilen op maandag 12 oktober 2015.

  Plaats: Bovenzaal Drenthehal
  Aanvang: 19.30 uur.

  Agenda:
  1. Opening.

  2. Ingekomen stukken en mededelingen.

  3. Vaststellen notulen vorige vergadering.

  4. Vaststellen jaarverslag Secretaris, Technische Commissie, Activiteiten Commissie en overige commissies (materialen, verloting, lief en leed en kleding).

  5. Vaststellen financieel verslag 2014-2015.

  6. Verslag kascontrolecommissie.

  7. Benoeming nieuwe reservelid kascontrolecommissie.
  De kascontrolecommissie voor 2015 bestaat uit Trea Wanders en Selmar Klaassens, reservelid is Alie Oldenkamp. Er moet een nieuw reservelid benoemd worden.

  8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar is Hendrik Timmer (voorzitter). De heer Brian Oosterhof heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

  9. Leden Technische Commissie.
  Alie Oldenkamp en Annerie Henze zijn aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaat leden, deze kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

  10. Vaststellen begroting 2015?2016 en vaststellen contributie seizoen 2015?2016. Het voorstel is om de contributie ongewijzigd te laten. Door het NHV is echter wel het onderscheid tussen senioren en recreanten afgeschaft. Dit betekend dat de contributie voor recreanten met ingang van dit seizoen gelijk wordt aan de contributie voor senioren.

  11. Oud papier.
  Doordat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor het ophalen van het oud papier, stelt het bestuur voor de teams te verplichten om per tourbeurt te assisteren bij het ophalen van het oud papier. Dit mogen spelende leden zijn maar ook ouders, zolang men maar ouder dan 18 jaar is.

  12. Rondvraag

  13. Sluiting.

 • dd: 2015-09-01 - Let op gewijzigde trainingstijden!!

  Voor de dinsdag zijn de trainingstijden gewijzigd!!!!
  Alle trainingen m.u.v. de C jeugd beginnen een kwartier eerder.

 • dd: 2015-07-31 - Trainingstijden

  De nieuwe trainingstijden staan op de site!!!
  We beginnen weer met trainen vanaf dinsdag 18 augustus!!

 • dd: 2015-06-29 - Handbalsters worden 7e op NK Beachhandbal

  De dames van HV Beilen kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Nederlands Kampioenschap Beachhandbal. Van de, in totaal, vijf gespeelde wedstrijden hebben ze één verloren, drie gelijkgespeeld en één gewonnen. Een super prestatie, waarvoor ze ook de complimenten van de organisatie kregen.
  Wil je op het NK beachhandbal strijden om een podium plaats, dan moet je op een creatieve manier kunnen scoren, zoals een pirouette of een vliegertje. Dit levert namelijk twee doelpunten per score op. Top teams maken 80% van de doelpunten op deze manier. De HV Beilen dames beheersen deze techniek nog net niet voldoende om wedstrijden eenvoudig te winnen.
  Een wedstrijd bestaat uit 2 speelhelften met elk hun eigen scoreverloop. Het team dat beide speelhelften wint, wint de wedstrijd. Hebben beide teams een speelhelft gewonnen, dan beslist ?één tegen de doelverdediger?, de zogenaamde ?shoot-outs?. Zo wordt een beslissing geforceerd.
  Beilen verloor alleen de wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen Voorwaarts. Drie wedstrijden eindigden met een gelijkspel, maar werden uiteindelijk op shoot outs verloren. Erg zuur, maar geeft wel aan dat je gelijkwaardig bent aan deze tegenstanders. Dik verdiend was dan ook de overwinning in de gigantisch spannende wedstrijd om plaats 7 en 8!
  Al met al een zeer geslaagd NK.  onder vlnr. Claudia ter Wal, Linnet Popping.
  boven vlnr: Bert Popping (coach), Noëlle Koops, Gerieke Heling, Joyce Koops, Annerie Henze, Maud Nieuwenhuis, Marije Popping.


  Klik op menu 'foto's / DS1 NK beach 2015' voor meer foto's.
  (Kan zijn dat deze link nog niet in het menu te zien is, probeer eerste 'vernieuwen pagina of gebruik deze link

 • dd: 2015-06-08 - dinsdag 9 juni laatste training


  Morgen is de laatste training voor de meisjes C jeugd, A =jeugd en dames 2!! Dames 1 heeft morgen beachen.
  De trainingstijden voor morgen zijn:
  18:00 -19:00 uur C jeugd
  19:00 - 20:30 uur Dames 2 en A jeugd


  De jongens hebben vrijdag hun laatste training!!!

 • dd: 2015-05-28 - dinsdag geen training

  Op dinsdag 2 juni komen alle trainingen te vervallen!!!!

 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | volgende >
 •