HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 60 van 67

 • dd: 2007-02-25 - opfriscursus scheidsrechters

  Om de spelregels wat beter onder de aandacht te brengen is de A.W.S. voornemens een opfris cursus te houden voor alle gediplomeerde scheidsrechters en scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten binnen uw vereniging.

  De opfris cursus zal slechts één avond duren en zal indien mogelijk regionaal worden gehouden.

  Het is van het grootste belang dat een ieder die wedstrijden fluit dit volgens de huidige spelregels doet. De laatste jaren zijn er nl. nog al wat veranderingen geweest.

  Het is daarom dringend aan te bevelen deze avond bij te wonen.

  Probeer uw scheidsrechters daarom te bewegen deze opfriscursus bij te wonen, dit is in het belang van de scheidsrechter zelf en de spelers/sters.

  Indien er scheidsrechters binnen uw vereniging zijn die deze avond willen bijwonen kunt u ze opgeven tot uiterlijk 16 maart bij het Afdelingsbureau te Beilen o.v.v. opfriscursus.

  Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke sportgroet.

  Namens de AWS

  Bernard Cheret (secretaris)

 • dd: 2007-02-25 - LAATSTE OPROEP

  Gezien de huidige problematiek betreffende het scheidsrechterkorps en de voorstellen gedaan door de AWS op de A.A.V. van december 2006, is de AWS voornemens een hs-1 cursus te starten.

  Cursus gegevens:
  De cursus duurt 6 avonden met daarnaast 2 praktijkdagen
  De cursus zal eind februari starten en zal zoveel mogelijk regionaal gehouden worden
  De toelatingseis is vanaf 16 jaar

  Na het behalen van het certificaat kunnen er wedstrijden gefloten worden vanaf de B- jeugd.
  Met evt. wensen ten aanzien van het fluiten zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

  Indien er kandidaten binnen uw vereniging zijn, die deze cursus willen volgen, kunt u die tot uiterlijk 3 maart opgeven bij het afdelingsbureau te Beilen o.v.v. scheidsrechtercursus hs-1

  Indien uw vereniging aan de leveringsplicht wil voldoen zult u moeten leveren:
  Per senioren team 1 scheidsrechter
  Per 2 jeugdteams 1 scheidsrechter

  Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke sportgroet.

  Namens de AWS

  Bernard Cheret (secretaris)

 • dd: 2007-02-22 - Nathasja Heijting genomineerd voor aanmoedigingsprijs

  Op zaterdagavond 10 maart is het weer zover: het Sportgala van Midden-Drenthe en dat voor de achtste keer. Het belooft in de Drenthehal in Beilen een prachtige avond met sport en entertainment te worden. De presentatie is voor het eerst niet in handen van Herbert Dijkstra, maar van zijn RTV Drenthe sport-collega Karin Mulder. Het evenement is mede tot stand gekomen dankzij de bijdrage van maar liefst 26 sponsors.


  Het Sportgala heeft ditmaal niet twaalf, maar in totaal veertien genomineerden voor de vier categoriën.
  In de categorie 'Aanmoediging' is Nathasja, de handballende wielrenner, één van de kandidaten.

  Via internet kan op Nathasja gestemd worden. Klik hier om te stemmen.
  (Nadat de website van Sportgala geopend is, klik dan op 'Stem op Nathasja' onder de foto)
 • dd: 2007-02-21 - Kampioenschap schoolhandbal

  Vandaag hebben de meisjes uit groep 8 (en/of 7) van de basisscholen uit Beilen e.o. gestreden om het kampioenschap schoolhandbal. De Harm Smeengeschool uit Beilen behaalde de eerste plaats. De Harm Smeengeschool heeft zich nu geplaatst voor de voorronde van het Drents kampioenschap.

  Uitslag schoolhandbal meisjes

  1 Harm Smeengeschool 1
  2 Harm Smeengeschool 2
  3 G.A. de Ridderschool


  Woensdag 14 februari jl. hebben de jongens uit groep 8 (en/of 7) van de basisscholen uit Beilen e.o. gestreden om het kampioenschap schoolhandbal. De GA de Ridderschool uit Beilen behaalde de eerste plaats.

  Uitslag schoolhandbal jongens

  1 G.A. de Ridderschool
  2 De Zuiderenk
  3 Harm Smeengeschool


  De winnaars hebben zich geplaatst voor de voorronden van het Drents kampioenschap.

  De Voorronden Drents kampioenschap schoolhandbal zijn op:
  Zaterdag 17 maart 2007 te Rolde en Zwartemeer of op
  Zaterdag 24 maart 2007 te Borger en Wijster

 • dd: 2007-02-18 - WIE IS WIE teamfoto's 1971-1972 (nog 1 naam)

  Hieronder zijn een vijftal foto's te zien uit de periode 1971-1972. Deze foto's zijn afkomstig van Daan Goudriaan, destijds trainer van de HV Beilen. Graag zou ik willen weten wie er op deze foto's staan. Namen kunnen via
  E-mail of via 'nieuwtjes' (wist u dat...) aan mij worden doorgegeven. (klik op een foto voor een groter formaat)  1971 Aspiranten 1 (1971-1972 Aspiranten 1 kampioen veld en zaal)

  Bovenste rij van links naar rechts: Joke van der Valk, Roelie Prakken, Jannie Beugels, Truus Nijboer, Daan Goudriaan (trainer)
  Onderste rij van links naar rechts: Mevr. Verwey (begeleider), Albertje Beugels, Ida Makken, Henny Bruggink, Marijke van der Goot, Lia Greving, Geesje Santing
  1972 Dames 1 (1971-1972 Dames 1 kampioen veld)

  Bovenste rij van links naar rechts: Mevr. Verwey (begeleider), Jenny Knol, Ida Maat, Lammy Heeling, Truus Boer, Tineke Kloezen
  Onderste rij van links naar rechts: Aaltje Beugels, Trijntje Dekker, Fenna Sinneger, Henny Fokkens, Daan Goudriaan (trainer)

  1972 Dames 1 (1971-1972 Dames 1 kampioen zaal (Promotie naar afdeling 1e klas))

  Bovenste rij van links naar rechts: Mevr. Verwey, Lammy Heeling, Ida Maat, Tineke Kloezen, Henny Stevens, Jenny Knol, Fakelien Beugels, Trijntje Dekker, Daan Goudriaan (trainer)
  Onderste rij van links naar rechts: Aaltje Beugels, Truus Boer, Hanny Beugels, Hennie Fokkens, Roelie Dijkmans, niet bekend (nr 14B)

  1972 Junioren 1 (1971-1972 Junioren 1 kampioen veld en zaal)

  Bovenste rij van links naar rechts: Zwaantje Hidding, Fenny Wiering, Bertha Hidding, Henny Bruggink, Lia Greving
  Onderste rij van links naar rechts: Ineke Iwema, Ida Makken, Janny Beugels, Truus Nijboer, Joke van der Valk, Daan Goudriaan (trainer)

  1972 Junioren 2 (1971-1972 Junioren 2 kampioen veld)

  Bovenste rij van links naar rechts: Daan Goudriaan (trainer), Metje Dekker, Ineke Barkhof, Jannie Oosting, Dhr. Iwema (begeleider)
  Onderste rij van links naar rechts: Margot Kortebos, Geesje Santing, Petra Kortebos, Ida Makken, Willy Gils, Albertje Loof


  B.v.d.
  Bert

 • dd: 2007-01-31 - Enquête onder (ouders van) leden van de HV Beilen

  Het is nog mogelijk om het enquêteformulier in te leveren. Download hier het formulier en mail het terug naar hvbeilen@home.nl

  ***************************************************************

  Zoals maandag 6 november is afgesproken op een informatieavond over het nieuwe beleidsplan, wordt er een enquête gehouden binnen de HV Beilen. Met deze enquête proberen we nieuwe vrijwilligers aan te te trekken om het (deels nieuwe) beleid ten uitvoer te brengen. Komend weekend worden de formulieren via de begeleiders verspreid aan de teams. Het weekend daarna moeten ze weer bij de begeleiders zijn ingeleverd.


  Bestuur HV Beilen


  Enquete werving vrijwilligers

 • dd: 2007-01-29 - C1000 aktie

  Aan alle begeleiders,

  Ik heb heel veel opgave van jullie allen gekregen. Namens de vereniging mijn dank. Ik zie de grote Konmar-C1000 actie daarom ook met veel vertrouwen tegemoet.

  Het onderstaande schema is het actieplan voor de komende dagen. Zoals je ziet is de donderdagavond alsnog toegevoegd. In eerste instantie was De Linde pas beschikbaar vanaf vrijdag, waardoor donderdagavond afviel, maar we hebben de zaal toch nog op donderdag gekregen. We beginnen daarom donderdagavond. Mochten er op donderdagavond nog mensen willen inpakken, dan verneem ik dat wel.

  Om het zaterdag bij de sporthal overzichtelijk te houden, is het de bedoeling dat de kinderen en de chauffeurs bij hun eigen begeleider verzamelen. Zodra je team compleet is dan met de chauffeurs bij mij melden. De kinderen worden dan bij de chauffeurs ingedeeld (meestal 2 per chauffeur) en de chauffeur ontvangt een route. Zodra een chauffeur zowel een route als de kinderen heeft, dan kan hij zelf bij De Linde de tasjes (liggen op routenummer) ophalen en vervolgens zijn route gaan rijden. Zodra een chauffeur zijn route klaar heeft, dan moet hij zich bij mij melden om eventueel een nieuwe route te krijgen. Ik zal tegen die tijd bij De Linde zijn (ook mobiel te bereiken). Het is belangrijk dat iedereen uiterlijk 09.00 uur aanwezig is, zodat het niet uitloopt. Ik verwacht (met de ervaring van de snoepacties) dat we alleen ?s morgens tot ongeveer 13.00 uur bezig zijn.

  Om te weten wie er allemaal mee heeft geholpen bij deze actie hebben we op donderdag en vrijdag een presentielijst. Hierop eenieder zijn naam en team vermelden. Voor de zaterdag kan men zijn naam en team (ook de chauffeur) op het routeformulier schrijven.

  donderdag vrijdag vrijdag vrijdag zaterdag
  1 februari2 februari2 februari2 februari3 februari
  vanaf 19.00   10.00 ? 12.0013.00 ? 17.00vanaf 19.0009.00 - ??
  De LindeDe LindeDe LindeDe LindeSporthal
  inpakkeninpakkeninpakkeninpakkenbezorgen  Johannes
  0593 ? 52 69 50
  j.a.wanders34@kpnplanet.nl
  jwanders@swa-assen.nl

 • dd: 2007-01-13 - Zorg dat je er bij bent!!

  Beste leden,

  Zoals u wellicht weet, gaat eind januari de Konmar veranderen in C-1000. In dit kader gaat de C-1000 activiteiten organiseren om ruchtbaarheid te geven aan deze verandering. De heer Mulder heeft aan de HV Beilen gevraagd of wij daar als handbalvereniging bij willen helpen. Als bestuur van de HV Beilen hebben wij positief geantwoord.

  Het is de bedoeling dat op zaterdag 3 februari as. bij alle huizen in Beilen en de kernen van de buitengebieden, zoals Wijster, Spier, Hooghalen, Hijken en Oranje, een plastic tasje met 5 producten en een blad met kortingbonnen aan de deur wordt gehangen. Het gaat om ca. 5000 tasjes. Wij krijgen hier uiteraard een vergoeding voor. Een deel van deze vergoeding is voor de vereniging. Het andere deel is voor de teams welke meedoen aan deze actie. Zij mogen dit bedrag (indicatie minimaal ? 100 per team) zelf besteden voor een activiteit met hun eigen team.

  Het is de bedoeling dat op zaterdag 3 februari vanaf 9.00 uur gestart zal worden met de verspreiding van de tassen vanaf de sporthal. Op donderdagavond 1 februari en vrijdag 2 februari zullen de tasjes worden gevuld. De locatie waar de tasjes worden gevuld is nog niet bekend.

  Het bestuur heeft de volgende vragen aan de begeleiders van de teams:
  1. Wil je samen met je team, of een gedeelte van je team, meedoen met het verspreiden?
  Actie: namen opgeven bij Johannes Wanders.
  2. Zijn er ook ouders / mensen die voor vervoer tijdens het verspreiden kunnen zorgen?
  Actie: namen opgeven bij Johannes Wanders.
  3. Zijn er mensen die donderdagavond, vrijdag overdag of vrijdag avond de tasjes willen vullen?
  Actie: namen opgeven met de beschikbare dagdelen bij Johannes Wanders.  Zorg dat je er bij bent!!

  Je kunt op deze manier een leuk bedrag verdienen om daarmee een leuke activiteit samen met je team te gaan doen. Natuurlijk zorgt het bestuur voor een versnapering tijdens de verspreiding. Lees de website www.hvbeilen.nl voor verdere informatie.

  Je opgave moet uiterlijk 21 januari as. binnen zijn.
  Dit kan zowel per e-mail als telefonisch bij:
  Johannes Wanders, De Venne 34,
  Tel. 0593 - 52 69 50
  e-mail: jwanders@swa-assen.nl

 • dd: 2007-01-13 - Enquêteformulieren

  Beste leden en begeleiders,

  In december vorig jaar heeft u via uw begeleider of begeleidster een enquêteformulier gehad. Hier werd uw mening gevraagd over de handbalvereniging en kreeg u het verzoek van het bestuur om zich op te geven voor werkzaamheden ten behoeve van uw vereniging. We hebben ongeveer 170 formulieren uitgedeeld en hebben op dit moment ca. 10 formulieren weer van u ontvangen. Wij zijn op zoek naar de overige ingevulde formulieren. Heeft u deze nog in uw bezit, lever deze dan zo snel mogelijk in bij uw begeleider of Rob Cheret, Eursingerweg 36.

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Bestuur HV Beilen

 • dd: 2006-12-24 - verslag gezellige avond 23 december

  Zaterdagavond 23 december werd er in de Drenthehal weer volop gestreden door de handballers van de HV Beilen. De tegenstander was dit keer niet Hurry Up of SVBO, maar wel fanatieke ouders, broers, zussen of trainers.
  Voor alle, in totaal 100, deelnemers stond er een wedstrijd op het programma. Opvallend daarin was de wedstrijd tussen de toppers, bestaande uit broers/zussen van diverse spelers tegen hun ouders. Het talent bij de toppers was dusdanig dat ze de wedstrijd tegen de ouders met 11-9 wisten te winnen. Afsluitend speelden de heren senioren een wedstrijd tegen de All-Stars. Dit laatste team bestond voornamelijk uit niet handballers, maar fanatiek genoeg om deze uitdaging aan te gaan. In het doel stond, met gevaar voor eigen leven, de dappere Wim Weurding. Hij kreeg in twee wedstrijdjes van 15 minuten maar liefst 25 doelpunten om de oren. Dit vooral door de veelal jongere en snellere ploeg van de HV Beilen. Toch wisten de All-Stars ook te scoren, uit een aantal zeer mooie aanvallen (zo mooi dat sommige wel twee punten waard waren). Dit alles onder leiding van de streng, maar rechtvaardig, fluitende Anne Wanders.

  Uitslagen wedstrijden
  Meisjes D ? ouders : 8 ? 6
  Meisjes C2 ? ouders : 2 ? 2
  Meisjes C1 ? ouders : 8 ? 5
  De toppers ? ouders : 11 ? 9
  Dames A/B ? ouders : 13 ? 14
  Heren B ? ouders : 11 ? 11
  Heren ? All-Stars : 14 ? 5 en 11 ? 8


  Het wedstrijdprogramma werd halverwege onderbroken voor de jaarlijkse strijd om de penaltybokaal (de felbegeerde gele beker mét inhoud). Er werd gestreden in drie categorieën: D=jeugd, C-jeugd en B-jeugd. Er werd door iedere speler 3 strafworpen genomen. Bij gelijke stand vond er een afvalronde plaats: wie scoort gaat door, wie mist valt af. Dit alles was niet eenvoudig, want in het doel stond niemand minder dan onze eigen Bas Bulthuis. Bij de D-jeugd was het erg spannend. Er bleven drie kandidaten over voor de afvalronde: Lize Baumans, Fleur Nagengast en Judith Oldenkamp. Uiteindelijk hield Fleur dit het langst vol en kon zij met de beker naar huis.
  Bij de C-jeugd was een afvalronde niet nodig. Na 3-maal schieten was Rosanne Rozeboom de enige met een 100% score. Daarmee werd zij gelijk winnaar van de C-jeugd.
  Bij de B-jeugd nam een grote groep dames (12) en heren (10) het tegen elkaar op. Voor de afvalronde bleven uiteindelijk 5 kandidaten over: Melissa Vermeltvort, Linnet Popping, Willem Jan Hut, Bas Krom (winnaar vorig jaar) en de buiten mededinging meespelende Gertjan Schokker. Er ontstond een spannende strijd en na 3 runs bleek Willem Jan de sterkste te zijn. Hij mocht de beker in ontvangst nemen.
  Fleur, Rosanne en Willem Jan van hare gefeliciteerd en Bas: bedankt voor het keepen!

  In de blauwe hal konden de deelnemers hun krachten meten bij een viertal spelonderdelen. De break-out was vooral voor de jeugd een makkie en moest menig ouder een pionnetje overslaan om bij te blijven.
  Het cirkellopen was een lastig onderdeel voor de jeugd en probeerden de ouders hier wat van hun achterstand weg te werken.
  Één lang was vooral een hilarisch gebeuren, waar menigeen moeite had om zich, mét bal, door een tunnel te wurmen en vervolgens op een kar een slalom parcours af te leggen.

  Het onderdeel kanonskogel verliep niet geheel vlekkeloos, omdat de snelheidsmeter ons af en toe in de steek liet. Toch heeft iedereen uiteindelijk een score genoteerd. Per team kwamen bij de jeugd de volgende schutters het best uit de bus:
  Meisjes D: Yoëlle Koeling (53 km/uur)
  Meisjes C2: Rebecca Willems (56 km/uur)
  Meisjes C1: Melissa Booiman (63 km/uur)
  Dames B: Linnet Popping (79 km/uur)
  Heren B: Yamiro Heling (81 km/uur)
  Bij de broers/zussen kwam Martin Oldenkamp tot het hardste schot (63 km/uur). Bij de ouders was ook dit jaar Ginus Heling de absolute topper met maar liefst 105 km/uur.
  Ook de heren senioren mochten de snelheidsmeter testen, maar wel met een grotere bal (was van invloed op de snelheid). Gerard Oldenkamp kwam hiermee tot een hoogste score van 93 km/uur.

  Al met al een sportieve en gezellige avond. Alle deelnemers bedankt voor hun inzet en alle helpers bedankt voor hun bijdrage om deze avond goed te laten verlopen. Suggesties en ideeën voor een volgende keer horen we graag, zodat we misschien ook alle seniorenteams een volgende keer als deelnemers mogen begroeten.

 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | volgende >
 •