HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 67 van 67

 • dd: 2005-10-16 - Wedstrijd van het jaar !!!

  Verslagenheid bij ouders HBJ.

  Onder enorme belangstelling (2 personen) is zaterdag 15-10-2005 de wedstrijd van het jaar gespeeld. De ouders van de heren B-Jeugd spelen tegen de heren B-jeugd. Na een warming up van ongeveer 3 kwartier begon de wedstrijd om 19.30 uur. De jongens begonnen voorvarend en scoorden de ene doelpunt na de andere. Na een aantal aanvallen kwamen de ouders beter in de wedstrijd. Ze konden elkaar beter vinden wat betreft het toespelen van de bal. De ene vloeiende combinatie volgde de andere op en de jongens hadden het nakijken. Dit resulteerde in een uitstekende ruststand van 5-6 in het voordeel van de ouders. Wij hadden dus ook geen rust nodig en gingen meteen verder. De tweede helft werd harder en gemener en dit resulteerde in meerdere 2 minuten straffen en strafworpen. Hiervan werden toch de meeste gemist of gestopt door onze zeer goed keepende ouder. Maar toch, de druk van de jongens werd groter. Ze kwamen dichterbij en de stand werd op den duur gelijk. De spanning nam toe. Nog meer fouten werden gemaakt en nog meer strafworpen. De laatste strafworp werd genomen maar moest over van de scheids. De keeper had te vroeg bewogen en dit mocht niet. Overnieuw, en de overwinning voor de jongens was een feit. 14-13 in het voordeel van de HBJ. Wat een teleurstelling voor de ouders.
  Een andere fout die de ouders veelvuldig maakten was het feit dat ze over de twee meter grens kwamen. Als je verdedigt en de handen omhoog doet en je komt boven de 2 meter, dan krijg je een strafworp tegen. Volgens onze scheids dan. (Bedankt Albertus)
  HBJ, Gefeliciteerd met de overwinning en veel succes in de competitie.

  Groetjes, De Begeleiders

 • dd: 2005-10-07 - Uniek sponsorconcept HV Beilen (artikel uit KvMD)

  De presentatie van de sponsoren en de outfits verliep ?volledig naar wens?, volgens Hendrik Timmer, lid van de commissie kleding en sponsoring van de Beiler handbalvereniging. Na de foto?s en het tekenen van de contracten was er een lezing van Harrie Weerman, bondscoach van het Nederlands handbalteam en commercieel directeur bij E&O. ?Iedereen heeft een leuke avond gehad?, wist Timmer.

  Het concept dat de sponsoren aan HV Beilen bindt is uniek. Het betreft een contract waarin de namen van de sponsoren vijf jaar op de clubtenues zullen prijken. Hendrik Timmer ligt toe: ?We waren op zoek naar nieuwe shirts voor onze ploegen. Ons oog viel hierbij op tenues, gemaakt van een soort polyester, cool max genaamd.?

  ?Deze shirts worden op een bepaalde manier bedrukt, ze worden gesublimeerd. Dat wil uiteindelijk zeggen dat een shirt in een mum van tijd voorzien is van onze clubkleuren, een sponsor en het (nieuwe) clublogo?, aldus Timmer. Bij het sublimeren van shirts wordt een kleurechtheid van vijf jaar gegarandeerd. We hebben een garantie van vijf jaar op de shirts gekregen, zodoende moesten we ook op zoek naar sponsoren voor een periode van vijf jaar.? Het vinden van die sponsoren was geen probleem, volgens Timmer.

  ?Veel sponsoren vonden het geen probleem, omdat het zo laagdrempelig is.? De kosten voor de shirts worden uitgesmeerd over de leden. ?Alle leden betalen nu één euro extra contributie?, vertelt Timmer, ?ze leasen het tenue als het ware.? Door deze constructie kan het sponsorgeld gebruikt worden om de club te stimuleren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat HV Beilen na vijf jaar geen sponsor meer over heeft. Daarom probeert de vereniging sponsoren tevreden te houden en te verleiden tot het aanblijven als shirtsponsor. ?We gaan één keer per jaar een activiteit organiseren voor hen?, vertelt Hendrik Timmer. ?Verder hebben zij gratis toegang tot elke thuiswedstrijd van de club. Zo proberen we de sponsoren tevreden te houden.

  Als er na vijf jaar dan toch een aantal wegvallen, zullen we op zoek moeten naar vervangers.?


  (bron: De krant van Midden-Drenthe)

 • dd: 2005-10-03 - Bezoek wedstrijd E&O op zaterdag 8 oktober a.s.

  Tijdens de sponsorpresentatie van 27 september jl., heeft Harrie Weerman (algemeen directeur E&O) ons aangeboden dat we met alle jeugdteams gratis mogen komen kijken bij de eredivisiewedstrijd van de heren van E&O tegen Hellas. Deze wordt gespeeld op zaterdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur. Voorwaarde is dat we allemaal ons nieuwe handbalshirt aandoen. We krijgen op de tribune een apart vak toegewezen. Dit betekent dus een geheel geel vak. Ook zal men tijdens de wedstrijd nog even aandacht vestigen op het feit dat we daar te gast zijn met onze nieuwe tenues.
  Vertrek is gezamenlijk om 18.30 uur vanaf de sporthal en we zijn omstreeks 22.00 uur weer terug in Beilen. Vervoer wordt door de begeleiders van elk team geregeld.

 • dd: 2005-09-18 - Flyer uitnodiging sponsorpresentatie

  Alle leden, begeleiders, commissieleden en (jeugd)scheidsrechters worden uitgenodigd voor de sponsorpresentatie op dinsdag 27 september a.s. Een unieke gebeurtenis vanwege het feit dat alle teams van nieuwe kleding worden voorzien. De kleding- en sponsorcommisssie informeert deze week betrokkenen d.m.v. een flyer

 • dd: 2005-09-02 - PERSPRESENTATIE NIEUWE TENUES

  Op dinsdagavond 27 september is de perspresentatie, waarvoor alle sponsoren, begeleiders, scheidsrechters en alle leden verwacht worden. De sponsoren zullen uiteraard nog individueel een uitnodiging ontvangen.
  De tijd begint te dringen, maar als alles loopt zoals we verwachten zijn de nieuwe tenues omstreeks half september in ons bezit.
  Voor alle leden hebben op hoofdlijnen het volgende programma op papier staan.

  18.30 uur          Aanwezig zijn van begeleiders en leden van Mini, D-jeugd en C-jeugd spelers.
  18.30-19.00 uur Omkleden (vergeet niet je sportschoenen mee te nemen!!)
  19.00 uur          Aanwezig zijn van betreffende sponsoren.
  19.00-19.30 uur Maken teamfoto?s incl. begeleiders en sponsoren.
  19.00 uur          Aanwezig zijn van begeleiders en leden van B-jeugd, A-jeugd en senioren spelers.
  19.00-19.30 uur Omkleden (vergeet niet je sportschoenen mee te nemen!!)
  19.30 uur          Aanwezig zijn van betreffende sponsoren
  19.45 uur          Maken van de verenigingsfoto met sponsoren, begeleiders etc.
  20.00 uur          Mini?s D-jeugd en C-jeugd kunnen weer omkleden en zijn vrij om te gaan.
  20.00-20.30 uur Maken teamfoto?s incl. begeleiders en sponsoren.
  20.30 uur          B-jeugd, A-jeugd en senioren kunnen weer omkleden en zijn vrij om te gaan.
  20.45 uur          Aanvang lezing over Handbalsport en commercie door Harrie Weerman, trainer en technisch
                         directeur van handbalvereniging E en O. Tevens trainer van het nationale herenhandbalteam.
                         Hier worden in ieder geval alle sponsoren voor uitgenodigd.
  Ca. 22.30 uur    Afsluiting.

  Het is de bedoeling dat we jullie binnenkort nogmaals zullen informeren door een flyer die we zullen (laten) bezorgen. Maar hou alvast rekening met de genoemde datum en tijden.

 • dd: 2005-09-01 - Jaarvergadering HV Beilen 12 september a.s.

  Aan het eind van een verenigingsjaar stelt de algemene ledenvergadering de leden en het bestuur in de gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen verenigingsjaar. Ook komen op een ledenvergadering vaak ideeën en suggesties naar voren die ten goede komen aan de vereniging. Het belang van het goed functioneren van een vereniging is niet alleen in het belang van het bestuur, maar ook in uw belang. Vandaar dat wij u allen uitnodigen tot het bijwonen van deze ledenvergadering.

  Jaarvergadering 12 september 2005 om 19.30 uur in de DRENTHEHAL

  AGENDA
  1.   Opening.
  2.   Ingekomen stukken.
  3.   Notulen vorige vergadering.
  4.   Jaarverslag secretaris.
  5.   Jaarverslagen verschillende commissies.
  6.   Verslag kascommissie.
  7.   Financieel verslag.
  8.   Begroting 2005 ? 2006.
  9.   Behandeling beleidsplan.
  10. Bestuursverkiezing: Aftreden en niet herkiesbaar A. Wanders en G. Vrieling.
        Kandidaten. ????????
  11. Verkiezing T.C.
  12. Verkiezing kascommissie. Aftreden: Marion
        Zitting: W. Weurding. Reserve: Wiena
  13. Verkiezing verschillende commissies.
        Verlotingscommissie.
        Activiteitencommissie: aftreden en niet herkiesbaar Judith
        Coördinator oud papier: Ria Koke.
  14. Rondvraag.
  15. Sluiting.

  Indien om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt de vergadering een half uur verdaagd.
  Tegenkandidaten mits door tenminste 5 leden gesteld, kunnen tot aanvang van de
  vergadering schriftelijk aan de secretaris worden doorgegeven.

 • dd: 2005-06-27 - TEAMSPONSORING

  WIE SPONSORT HET VOLGEND SEIZOEN WELK TEAM?


  De commissie die zich bezig houdt met de aanschaf van nieuwe tenues is nog druk bezig.
  o Er is een 17e team bijgekomen en daarvoor zijn we nog bezig met een mogelijke sponsor.
  o Met alle anders sponsoren zijn we nu bezig om de juiste logo?s op de tenues te krijgen. Deze worden tweemaal ter goedkeuring aangeboden (1 x op papier en 1x op stof) Pas daarna kunnen we overgaan tot bestelling. Wel hebben we inmiddels van vrijwel alle leden de juiste maten verkregen, omdat men massaal is wezen passen.
  o De oude tenues waarin tot nu toe in gespeeld wordt, zullen allemaal worden ingenomen. Met een aantal sponsoren is afgesproken dat ze de oude tenues terug krijgen.
  o Het streven is om zoveel mogelijk tenues tegelijk te bestellen. We hopen de eerste bestellingen in de eerste week van juli te doen. Deze teams kunnen dan waarschijnlijk al spelen in de nieuwe tenues vanaf de oefenwedstrijden.
  o Alle teams van A jeugd en senioren zullen ook beschikken over jacks. Alle betreffende sponsoren hebben de kosten hiervoor voor hun rekening genomen.
  o Voor het leasen van het nieuwe tenue wordt vanaf nu maandelijks ? 1,00 gevraagd. De penningmeester regelt dit.
  o Als je nu eens wat moet kopen en dat kan bij een van onze sponsoren doe dat dan ook eens. Zij hebben allemaal hun nek uitgestoken voor de handbalvereniging. Laten wij als leden daar eens wat voor terug doen.
  o Hou dinsdagavond 27 september vrij. Dan zal er de perspresentatie zijn. Er zullen dan van alle teams foto?s worden gemaakt.

  Wie sponsort welk team?
  DAMES 1 Installatiebedrijf Middenveld
  DAMES 2 Grand café De Markt.
  DAMES 3 Gils Kozijnen
  DAMES RECREANTEN Baanbouw
  DAMES A JEUGD Verkeersschool Harms
  DAMES B JEUGD 1 Seydell Schilderwerken
  DAMES B JEUGD 2 Oostland Woonland
  DAMES B JEUGD 3 Spreen aanhangerbouw
  DAMES C JEUGD 1 Assurantiekantoor Vrieling Beilen BV
  DAMES C JEUGD 2 Omorika Groenboulevard
  DAMES D JEUGD 1 Fixet Padding
  DAMES D JEUGD 2 Nova Business Software
  DAMES MINI?S Hup en Fidom
  HEREN 1 Sommer Schilderwerken
  HEREN 2 Klok betonboringen
  HEREN A JEUGD Beiler Assurantiën
  HEREN B JEUGD Univé verzekeringen

  De KONMAR kon geen shirtssponsor worden maar heeft ook een fikse financiële bijdrage gegeven.

  Alle bedrijven willen we vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank zeggen voor het feit dat ze vijf jaar lang sponsor willen zijn van Handbalvereniging Beilen.

 • dd: 2005-06-13 - Kampioenschap jeugdteams GC1, DB2, HB1 seizoen 2004-2005

  De Kampioenen!

  De C-jeugd gemengd veroverden de kampioenstitel!  Dames B-jeugd 2 team werd eveneens kampioen!  Na een succesvol seizoen zijn ook de heren B-jeugd kampioen geworden!


 • dd: 2005-03-12 - Dames 1 HV Beilen sportploeg van het jaar 2005

  Het eerste Dames team van de handbalvereniging Beilen is winnaar geworden van de verkiezing 'sportploeg van het jaar van de Gemeente Midden-Drenthe'.  Kampioenstitel handbaldames Beilen was voor club unieke prestatie

  De handbalvereniging Beilen had bij de dames nog niet eerder zo?n succes meegemaakt. Een kampioenschap in de eerste klasse en dat betekende promotie naar de regioklasse A, waardoor de ploeg nu wat verder van huis moet en vaak in de Achterhoek te vinden is. Een opmerkelijk succes, want ook deze sportieve dames zijn genomineerd voor de titel Sportploeg van 2004.

  Een van de vaste waarden uit de ploeg, Bianca Nagengast, die door haar zwangerschap een deel van de competitie miste, spreekt van een mooi seizoen. Een prestatie van de groep na jaren noeste arbeid: ?Het was een collectief resultaat van dames die al zo?n zes jaar een team vormen. We zaten er meestal net tegenaan en altijd in de top drie.? Eindelijk gerechtigheid lijkt Bianca te zeggen en dat heeft het team weer een stap hoger gebracht met als vervelende bijkomstigheid, elk voordeel heeft zijn nadeel (aldus Johan Cruyff), dat ze nu ergens onderaan staan: ?Het is een veel hoger niveau. We kunnen aardig meekomen, maar we winnen net niet en dat is wel frustrerend. We leren er wel van. Het is fysiek een stuk harder en daar word je vanzelf wel agressiever van. Maar het is leuk om eens in een andere klasse te spelen. De kans is wel aanwezig dat we dit jaar weer degraderen.?
  De gemiddelde leeftijd van de dames is 26 jaar, zo berekent Bianca in de gauwigheid, maar de nieuwe lichting staat aan de deur te rammelen: ?De jeugd komt eraan. We hebben al wat met de A-jeugd erbij getraind en ik denk dat er volgend jaar wat van meespeelt.?


 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
 •