HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 21 van 68

 • dd: 2011-10-14 - GROTE CLUBAKTIE 2011!!!!!!!!!!!!!!

  Er zijn nog een aantal personen die het boekje van de grote clubaktie nog niet
  ingeleverd hebben.
  De A jeugd hebben ook boekjes gekregen en deze loten worden via incasso
  besteld, uw bankrek. nr invullen en komen de loten nummers op uw bankafschrift
  te staan.
  Zo spoedig mogelijk inleveren bij begeleider of
  Hennie Wanders Brunstingerstraat 53
  Henriëtte Wasse Grote Drift 29

 • dd: 2011-10-06 - BEGELEIDERSOVERLEG 12 OKTOBER

  hallo begeleiders,

  We willen jullie graag uitnodigen voor het eerste begeleidersoverleg van het seizoen op woensdag 12 maart om 20.00 uur in de kantine van de Drenthe hal.

  De TC

 • dd: 2011-09-29 - Project jonge Scheidsrechters

  Prachtige kans voor leden tussen 16 en 20 jaar (of iets ouder) !

  Een scheidsrechterscursus van slechts 7 zaterdagen van theorie en praktijk met een mogelijke deelname aan het grootste internationale jeugdtoernooi ter wereld; de Partillecup in Zweden. Schrijf je snel in !

  meer informatie en inschrijven

 • dd: 2011-09-24 - trainingstijden meisjes B2

  Na overleg met de trainer, de meiden en de ouders is overlegd om de traininstijden te handhaven zoals afgesproken:
  dinsdag: 18.00 - 19.00 uur
  donderdag: 20.00 - 21.00 uur

 • dd: 2011-09-17 - Wijzingen trainingstijden op donderdag en vrijdag!

  Omdat we nu een trainer gevonden hebben die zowel de dames als de heren gaat trainen hebben we moeten besluiten om de trainingen van deze teams op één avond te gaan zetten. Dat houdt de volgende wijzigingen in:

  donderdag:
  19.00 - 20.00 heren A + heren 1 - Matthe
  20.00 - 21.00 B2 - Pascal
  20.00 - 21.00 (21.30 voorlopig) dames 1 + dames A - Matthe

  vrijdag:
  19.00 - 20.00 B1 - Andrea

 • dd: 2011-09-14 - Algemene ledenvergadering woensdag 28 september om 19.30 uur

  Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering, deze wordt gehouden in de kantine van de Drenthehal woensdag 28 september 2011 om 19.30 uur. Het bestuur legt de jaarlijkse verantwoording af aan de leden en staat open voor vragen en suggesties voor het nieuwe bestuurlijke jaar.
  Wij nodigen u daarom allen uit tot het bijwonen van deze ledenvergadering.


  Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering (Worden voor de vergadering uitgereikt of worden toegestuurd als u een mail stuurt naar beilen@handbal.nl )
  4. Jaarverslag secretaris (uitreiking voor de vergadering)
  5. Jaarverslagen verschillende commissies (worden voor de vergadering uitgereikt of kunnen via het mailadres beilen@handbal.nl worden verkregen)
  6. Verslag kascommissie
  7. Financieel verslag (wordt tijdens vergadering uitgedeeld en toegelicht)
  8. Verkiezing bestuur:
  (Aftredend en herkiesbaar zijn Hendrik Timmer, Gert Alting en Ginus Heling)
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund.
  Daarnaast is er nog een functie van bestuurslid vacant. Bij voorkeur willen we met zeven mensen het bestuur vormen. Nu zijn er zes bestuursleden. Ook hiervoor geldt dat u zich tot aanvang van de vergadering kunt aanmelden bij de secretaris, mits dit verzoek door 5 leden wordt gesteund
  9. Verkiezing kascommissie:
  Zitting nu Johannes Wanders en Johan ter Wal, reserve Pascal Klaassens. (aftredend Johannes Wanders)
  10. Vaststellen contributie seizoen 2011 ? 2012.
  11. Begroting 2011 ? 2012
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  Als om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is wordt de vergadering een half uur uitgesteld.


  Inge Mutgeert
  secretaris

 • dd: 2011-09-08 - Indeling seizoen 2011 - 2012 Midweek en Recreanten

  competitie-indeling 2011-2012 Midweek en Recreanen

 • dd: 2011-09-01 - Matthe Pipping als nieuwe trainer aan de slag

  We mogen weer!!
  Ik hoop dat al onze leden er zo over denken. De vakantie is voorbij en voor een ieder gaat het ?normale? leven weer beginnen. Voor de een betekent dit dat het weer tijd is voor huiswerk en voor een ander betekent dit weer hard aan de slag voor de baas. Maar voor alle handballers betekent het in ieder geval, dat de trainingen weer beginnen. Ik hoop natuurlijk dat jullie genoten hebben van de vakantie en dat jullie nu weer met veel zin beginnen aan een nieuw seizoen.
  Voor de een gaat het seizoen verder in hetzelfde team, terwijl voor een ander geldt dat er een team hoger gespeeld gaat worden. Ik weet dat onze TC dit allemaal met de meeste zorg heeft gedaan en ik ga er dan ook vanuit dat een ieder snel op haar of zijn plek is. Mochten er desondanks toch vragen zijn dan kunnen jullie altijd terecht bij de TC.
  Ik wens een ieder heel veel succes en bovenal speelplezier toe. Bij HV Beilen gaat het ons duidelijk om de combinatie van handballen in prima sfeer.
  Nieuwe trainer gaat aan de slag.
  Een ieder weet dat we al lange tijd op zoek waren naar een nieuwe trainer. We zijn blij dat Matthe Pipping op onze oproep heeft gereageerd. Het kennismakingsgesprek verliep uitstekend en over en weer was er een duidelijke klik. Hoe de werkwijze van Matthe zal zijn, zal hij het best zelf aan de speelsters en spelers kunnen uitleggen, maar wij hebben daar alle vertrouwen in. Hij is als speler zeer actief geweest, Hij heeft meerdere jaren gekeept op eredivisieniveau. Een knieblessure maakte een einde aan zijn carrière. Ook beroepshalve is Mathhe werkzaam in de sport, Hij doet dagelijks aan mental coaching van topspelers en top teams in Nederland.
  De afspraak is dat de eerste weken gebruikt gaan worden om te zien of er een klik is met de spe(e)l(st)ers en of Matthe zijn ambitie kan invullen bij HV Beilen. Insteek is dat hij ons dames 1 team ook zal gaan coachen (samen met de huidige teambegeleider)
  We wensen hem veel succes.
  Nieuwe leden van harte welkom.
  Natuurlijk is dat altijd al zo geweest , maar ik schrijf het hier omdat de laatste tijd nog al wat spelers in verband met studie zijn afgehaakt. Studeren in Amsterdam of Utrecht betekent dat het bezoeken van trainingen moeilijk gaat. Ook zijn er nogal wat leden die het bij een andere club, op een hoger niveau gaan proberen. Ook daar hebben we begrip voor en wensen ze veel succes. Maar het betekent wel dat we zeker behoefte hebben aan nieuwe leden. Dus ken je vrienden, vriendinnen of kennissen die het wel wat lijkt om te gaan handballen, neem ze mee voor een aantal proeftrainingen!!

  Hendrik Timmer

 • dd: 2011-08-30 - GROTE CLUBAKTIE 2011

  De handbal trainingen gaan weer beginnen en tevens gaan we weer loten verkopen.
  Dit jaar gaat de verkoop via automatische incasso en met een verkoopboekje.
  Van ieder verkocht lot a ? 3,- is ? 2,40 voor de HV Beilen. De opbrengst van de loten zal onder andere gebruikt worden voor materialen en activiteiten.

  De verkoopboekjes worden uitgedeeld aan de mini?s, D jeugd, C jeugd en B jeugd.
  De boekjes worden in week 36 op de trainingsavond uitgedeeld.
  Vanaf zaterdag 10 september mag je starten met de verkoop.

  Evenals vorig jaar zullen degene die de meeste loten verkopen weer een cadeaubon ontvangen.
  De verkoopboekjes moeten uiterlijk 2 oktober 2011 bij de begeleider ingeleverd worden.

  Inleveren kan ook bij: Hennie Wanders, Brunstingerstraat 53
  Henriette Wasse, Grote Drift 29

  De A jeugd en Seniorenleden ontvangen allen 2 loten, deze loten worden begin oktober verspreid.

  De verlotingscommissie Henriette, Gea en Hennie.

 • dd: 2011-08-21 - Een nieuw seizoen!

  Een nieuw handbalseizoen.

  Door een aantal wijzigingen zullen er binnen de HV Beilen het komend seizoen een aantal zaken gaan veranderen.

  Zo gaan we het nieuwe seizoen van start met slechts 1 herenteam. Het eerste herenteam van vorig jaar hebben we noodgedwongen moeten terugtrekken uit de competitie omdat er slechts een handje vol spelers over is gebleven door het vertrek van een aantal teamgenoten. Als TC zijn we nog lang bezig geweest om te kijken of we het team konden aanvullen met spelers van buitenaf, maar op dit moment, kort voor de competitie, moeten we de conclusie trekken dat dat helaas niet is gelukt. Met pijn in ons hart hebben we de bond te kennen moeten geven dat we het eerste herenteam uit de eerste klasse moeten terugtrekken uit de competitie.

  Verder hebben we, in iedere geval voor het komende jaar, afscheid moeten nemen van Hendrik Timmer, als trainer. Gelukkig blijft hij als speler en voorzitter nog nauw verbonden met de club.

  Onze trainingsavonden zijn gewijzigd. De gemeente heeft samen met alle sportverenigingen uit Beilen getracht om de zaaluren te herverdelen. Dat lijkt, in ieder geval voor ons, goed gelukt. We hebben de woensdagmiddag- en avond in moeten leveren, maar daarvoor in de plaats hebben we nu zowel op de dinsdag als op de donderdag de beschikking over een hele zaal en hoeven we nauwelijks nog uren in te leveren als de korfbal en de voetbal weer in de zaal komen spelen. Dit heeft ook als voordeel dat de dames recreanten en midweek hun thuiswedstrijden weer in Beilen kunnen gaan spelen en wel op de donderdagavond. Supporters zijn uiteraard van harte welkom.

  Als Technische Commissie zijn we de hele zomer nog druk geweest met de handbal. Terwijl iedereen kon genieten van het mooie weer (althans soms) waren wij druk bezig met het zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer. Alhoewel we al erg vroeg zijn begonnen (december 2010) is het tot op heden nog niet gelukt om een nieuwe trainer voor de dames/dames A-jeugd en eventueel de heren/heren A-jeugd te krijgen. Op dit moment zijn we nog steeds bezig met een aantal mensen en hopen we op de eerste training van het seizoen de nieuwe trainer te kunnen presenteren.

  Heel wat veranderingen dus in het nieuwe seizoen, sommigen positief, sommigen negatief. Ondanks alles hopen we voor alle spelers en speelsters dat we een leuk seizoen tegemoet gaan. Voorop staat bij HV Beilen het plezier in het handbalspel voor iedereen.
  Tijdens de oefendag in Beilen, op zondag 11 september kunnen alle teams zich laten zien. Komt allen kijken!!

  TC HV Beilen


 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | volgende >
 •