HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 57 van 68

 • dd: 2007-11-02 - Training Dames 1 niet op woensdag 7 november a.s.

  De Dames recreanten spelen een competitiewedstrijd op dinsdag 6 november. Aanvang 21.30 uur.

  De training van Dames 1 wordt niet, zoals in het clubblad is aangegeven, verplaatst naar woensdag 7 november, maar de training zal dinsdag a.s. voor de wedstrijd van de recreanten plaatsvinden. Aanvang van de training wordt nog in overleg bepaald.

  De training van de Dames recreanten vervalt op woensdag 7 november.

 • dd: 2007-10-24 - Joop Briggeman in het zonnetje gezet

  Voor aanvang van de dameswedstrijd op zaterdag 20 oktober heeft Joop Briggeman uit handen van voorzitter Anne Wanders een tinnen bord ontvangen met inscriptie. Dit bord werd hem aangeboden namens de handbalvereniging Beilen voor het 25-jaar bestuurslidmaatschap. Joop heeft zich vele jaren op diverse manieren ingezet voor de handbalvereniging Beilen. Naast 25 jaar de functie van secretaris vervuld te hebben heeft Joop 9 jaar heren 1 begeleid, 25 jaar oud papier opgehaald, schoolhandbal georganiseerd en adverteerders voor het clubblad benaderd. Zijn vrouw Roelie kreeg namens de vereniging een bos bloemen aangeboden.

 • dd: 2007-10-24 - Dringende oproep voor jeugdscheidsrechters

  Voor alle jeugdwedstrijden is de vereniging verplicht voor een eigen scheidsrechter te zorgen. Binnen de handbalvereniging Beilen is het aantal jeugdscheidsrechters drastisch afgenomen. Dit betekent dat we vaker een beroep moeten doen op de huidige scheidsrechters. Wij zijn dan ook op zoek naar een aantal enthousiaste personen die zich willen inzetten als jeugdscheidsrechter. Het is geen vereiste om zelf te handballen! Er wordt een cursusavond georganiseerd waar de regels worden uitgelegd en hoe te fluiten tijdens een jeugdwedstrijd. Ben je geïnteresseerd en bereid om een aantal jeugdwedstrijden te fluiten geef dit dan door aan Anne Wanders.

 • dd: 2007-10-24 - Vacature begeleider Heren 2

  Voor de Heren Senioren 2 zijn we nog op zoek naar een begeleider. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij één van de bestuursleden.

 • dd: 2007-10-24 - C-1000 Mulder stelt prijzen beschikbaar voor verloting

  Bij de thuiswedstrijd van de dames 1 worden programmaboekjes verkocht. Hier is tevens een verloting aan gekoppeld. De prijzen voor de verloting worden ook dit seizoen weer beschikbaar gesteld door

  Mulder te Beilen.


  Hartelijk Dank hiervoor!  website C-1000 Beilen

 • dd: 2007-10-20 - Verkoop 'oude' ballen

  De handbalvereniging Beilen heeft ongeveer 50 'oude' ballen te koop voor leden.

  Op woensdag 7 november a.s. vanaf 19.00 uur vindt de verkoop van de ballen plaats in de Drenthehal.
  De prijs bedraagt ?1,00 per bal.

  Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 • dd: 2007-10-19 - Gewijzigde trainingstijden

  Met ingang van woensdag 31 oktober zijn voor een aantal teams de trainingstijden gewijzigd. De korfbalvereniging Vitesse gaat gebruik maken van de Drenthehal. Hierdoor moet de HV Beilen ruimte en uren inleveren.

  Zie menu 'teaminformatie/trainingstijden' voor de juiste trainingstijden.  Komende week gelden dus nog de 'oude' trainingstijden.

 • dd: 2007-10-08 - Dames recreanten gevraagd!!!!!!

  De dames recreanten zijn op zoek naar dames, moeders van de jeugdleden of dames/moeders die vroeger ook gehandbald hebben en het leuk lijkt om dit weer op te pakken of wil je gewoon een leuke sport gaan beoefenen, aarzel niet en kom eens een keerjte kijken .
  We trainen op de woensdagavond van 20.30 tot 21.30, en onze wedstrijden spelen we op een avond door de week, dus niet in het weekend.
  Dus ben je 25 jaar of ouder, kom bij ons handballen, voor meer informatie bel; Hennie Wanders 524672

  Alvast tot gauw, de dames recreanten

 • dd: 2007-09-24 - intekenlijsten GROTE CLUBACTIE inleveren

  GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK de intekenlijsten van de GROTE CLUBACTIE inleveren!!!!!
  Inleveren kan bij de begeleider of bij:
  Hennie Wanders Brunstingerstraat 53 of
  Brenda Cheret Eursingerweg 36  =================================================================

  De jeugdleden hebben de intekenlijsten van de Grote Clubactie ontvangen. (of ontvangen die deze week.)
  De voorverkoop gaat op zaterdag 15 september van start. Evenals vorig jaar zullen diegene die de meeste loten verkopen weer een prijsje ontvangen.

  Hoe verkoop ik zo veel mogelijk loten?
  Om je te helpen zo veel mogelijk loten te verkopen, hier enkele tips:
  - Begin meteen met de verkoop, anders zijn andere clubs je voor.
  - Ga rond etenstijd op pad, dan zijn de meeste mensen thuis.
  - Vertel de mensen dat er leuke prijzen te winnen zijn en dat van elk lot maar liefst 2 euro naar de HV Beilen gaat.
  - Vraag zeker ook kennissen, familie en collega's om een lot te kopen. Die doen dat meestal wel.
  - Respecteer het dat sommige mensen niet meedoen.
  - Laat je inspireren door de mensen die wel meedoen


  De intekenlijsten moeten uiterlijk 23 september 2007 bij de begeleider ingeleverd worden. Inleveren kan ook bij:
  Hennie Wanders Brunstingerstraat 53 of
  Brenda Cheret Eursingerweg 36

  De senioren leden ontvangen allemaal minimaal 2 loten ter verkoop.
  Deze worden vanaf begin oktober verspreid.

  Steun de vereniging, van elk verkocht lot komt een groot deel van de opbrengst ten goede van onze vereniging.

  De verloting commissie,
  Brenda en Hennie.

 • dd: 2007-09-22 - Van de penningmeester

  In de algemene ledenvergadering van 17 september j.l. is met meerderheid van stemmen besloten om de bonds- en verbondscontributie te verrekenen in de maandelijkse contributie en niet meer, zoals in het verleden, één keer per jaar te incasseren. Deze wijzigingen zijn met ingang van september 2007 van kracht.

  Voor de jeugdleden vindt er in de maand oktober, indien van toepassing, een aanpassing van de contributie plaats in verband met de overgang naar een andere leeftijdsgroep.

  De contributie wordt automatisch geïncasseerd, maar de leden blijven zelf verantwoordelijk voor de (juiste) betaling van de contributie.

  Om eventuele fouten te kunnen herstellen verzoeken wij jullie om de afgeschreven contributie te controleren en bij eventuele afwijkingen hierover contact op te nemen met de penningmeester.

  Met ingang van september 2007 bedraagt de maandelijkse contributie:

  Leeftijd
  (op 31 december 2007)
  contributie per maand 
  (inclusief eigen bijdrage kleding en bondscontributie)
  t/m 7 jaar ?   8,50
  8 t/m 10 jaar ? 10,25
  11 t/m 12 jaar ? 11,75
  13 t/m 15 jaar ? 12,50
  16 t/m 17 jaar ? 14,75
  18 jaar en ouder ? 20,25
  Recreanten ? 15,00
  Steunende leden ?   4,00  Namens het bestuur,

  Gert Alting, penningmeester
  Tel. 0593-527094
  e-mail: g.alting@home.nl

 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | volgende >
 •