HV Beilen

Nieuws algemeen

  Pagina 60 van 68

 • dd: 2007-04-01 - Peter Krom en Rob Cheret treden af als bestuurslid

  Op woensdag 14 maart jl. hebben ondergetekenden, tijdens de bestuursvergadering, kenbaar gemaakt aan het eind van dit seizoen (augustus 2007) te stoppen met hun werkzaamheden voor de HV Beilen. De reden van dit besluit is dat wij niet meer de motivatie hebben om ons op positieve en constructieve wijze in te zetten voor de HV Beilen. Naast de vele positieve momenten zijn wij als bestuurslid/vrijwilliger ook veelvuldig geconfronteerd met de negatieve kanten die kennelijk schijnen te horen bij je inzet voor de vereniging.

  De afgelopen jaren waren bijzonder rumoerig. Als je als nieuw bestuur probeert nieuw beleid te introduceren en uit te voeren dan weet je dat dit nooit vlekkeloos en geruisloos zal gaan verlopen. Helaas hebben een aantal mensen binnen onze vereniging de afgelopen jaren problemen proberen op te lossen door conflicten aan te gaan in plaats van overleg voeren. Hierbij valt te denken aan:
  ? gedrag van spelers/speelsters, begeleiders, trainers en publiek tegen (eigen) scheidsrechters;
  ? het in diskrediet brengen van mensen die zich met de allerbeste bedoelingen inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging;
  ? het leveren van kritiek, zonder dat men zich afvraagt wat de feitelijke situatie en argumentatie is, op besluiten en handelen van mensen;
  ? weerstand bieden tegen en stemming maken bij het invoeren van veranderingen waardoor nieuw in te voeren beleid systematisch en bewust wordt ondermijnd.
  Het is regelmatig gebleken dat het eigenbelang van enkele mensen voor gaat boven het belang van onze handbalvereniging.
  Wij hebben ons als bestuur niet altijd kunnen of willen verdedigen als een van de bovengenoemde situaties zich voor deed. Wel hebben we geprobeerd het verenigingsbelang voorrang te geven het geen ons niet in dank werd afgenomen. Ook hebben wij de afgelopen tijd keuzes moeten maken die niet in lijn waren met het door ons ingezette nieuwe beleid en waar wij dan ook niet achter kunnen staan. Dit betekent dat wij aan het einde van dit seizoen zullen stoppen met onze werkzaamheden voor de HV Beilen. Tot dat moment zullen wij de lopende zaken afhandelen. Er zullen geen nieuwe initiatieven door ons worden ontplooid en geen besluiten worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor het volgende seizoen.

  Met sportieve groeten

  Peter Krom en Rob Cheret
  HV Beilen

 • dd: 2007-03-29 - Jonge Scheidsrechter Project

  Hallo jonge spelers en scheidsrechters

  Scheidsrechteren! Geeft plezier, waardering en voldoening. Een wedstrijd is telkens weer een uitdaging. Je doet je best om situaties zo goed mogelijk waar te nemen, je in te leven en snel te beslissen. De Werkgroep Opleidingen van het Nederlands Handbal Verbond heeft een duidelijk doel: zorgen dat fluiten gewaardeerd en ondersteund wordt zoals het hoort. Zorgen dat de instroom van nieuwe scheidsrechters op peil blijft. En natuurlijk dat de scheidsrechter plezier heeft in het spel.

  Vorig jaar is het Nederlands Handbal Verbond gestart met een opleiding voor Jonge Scheidsrechter (JS2006). Alle 23 cursisten die hieraan deelnamen hebben na 3 theoriezaterdagen en een praktijkweekend besloten om verder te gaan met de HS3 (koppelopleiding). Ze zijn enthousiast over de manier waarop en hoe deze cursus gegeven wordt. Hier volgen een aantal letterlijke zinsneden uit de verslagen van de cursisten JS2006:

  ? Het was boven verwachting, ik had niet verwacht dat er zoveel mensen bereid
  zijn om ons te helpen. Ook de wijze waarop je geholpen wordt in je eigen
  proces is echt super (namelijk; eerlijk, open, directe feedback op wat beter
  kan, vragen gericht op eigen nadenken over je handelen)
  ? Iedere handballer mist wel eens een kans, zo ook iedere scheidsrechter
  ? Ik heb ontzettend genoten van de sfeer binnen de groep. Waar eerst nog
  groepjesvorming was (ook tijdens de eerdere zaterdagen) zag je dat de
  groepen samensmolten gedurende het toernooi (praktijkweekend) in Heeten.
  Iedereen probeerde wat van elkaar te leren, elkaar ook wat mee te geven,
  maar vooral schik te hebben met elkaar

  Nieuwe instroom:
  Als je ambitieus bent, en het bovenstaande spreekt je aan, dan is dit de uitdaging. Wij zoeken jonge talentvolle spelers en scheidsrechters tussen de 16 en 20 jaar met de ambitie om als scheidsrechter het hoogst mogelijke te halen (ere divisie?).

  Spelen en fluiten
  Het Jonge Scheidsrechter Project (JS2007) biedt opleiding- en begeleidingstrajecten op maat en maakt het mogelijk om naast het fluiten zo lang mogelijk te blijven spelen

  Voorwaarden
  Wij verwachten en verlangen wel iets van je als cursist. Er zijn voorwaarden om aan de cursus deel te nemen. Je moet bereid zijn om er energie in te steken door alle cursusdagen aanwezig te zijn. Uitvoeren van (huiswerk)opdrachten. Begeleiding/ondersteuning van iemand uit je vereniging. Zoals bij alle andere opleidingen van het NHV zul je moeten investeren in de reiskosten.

  Inschrijven / aanmelden vůůr 1 mei 2007
  Als het je echt wat lijkt, geef je dan zo snel mogelijk op, zodat je vanaf het begin mee kan doen aan dit project. Het mag en kan op persoonlijke titel of via je eigen vereniging c.q. afdeling. Je ontvangt daarna z.s.m. de uitnodiging voor onderstaande voorlichtingsbijeenkomst.

  Datum : zaterdag 12 mei 2007
  Aanreizen : tussen 9.30 en 10.00 uur
  Aanvang : 10.00 uur
  Einde : 14.30 uur
  Locatie : NHV Verbondsbureau
  Adres : Pastoor Bruggenlaan 33
  : 6861 GR OOSTERBEEK
  : tel. 026 7071420

  Geplande data JS2007 : zaterdag 2 juni en zaterdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur


  Meld je aan bij: Ineke Lammers via i.lammers@nhv.nl

  Namens het NHV en de werkgroep opleidingen
  Tonnie Lubbers (Projectleider Jonge Scheidsrechter)

 • dd: 2007-03-27 - NK afdelingselecties

  De poule-indeling voor het Nederlands Kampioenschap afdelingselecties is bekend. Het kampioenschap vindt plaats in Amsterdam, voor jong op zaterdag 28 april en voor oud op zaterdag 12 mei.

  Poule-indeling

  Dames Jong
  Poule A Poule B
  Oost Noord
  Noord Holland Noord Rotterdam
  Twente Brabant
  Den Haag Limburg
  Midden Nederland
   
  Heren Jong
  Poule A Poule B
  LimburgDen Haag
  Midden NederlandBrabant
  NoordNoord Holland Noord
  Oost Rotterdam
   
  Dames Oud
  Poule A Poule B
  Den HaagMidden Nederland
  NoordTwente
  OostBrabant
  LimburgRotterdam
  Noord Holland Noord
   
  Heren Oud
  Poule A Poule B
  NoordLimburg
  Midden NederlandNoord Holland Noord
  RotterdamBrabant
  OostDen Haag

 • dd: 2007-03-24 - Harm Smeengeschool wint in Wijster

  Harm Smeengeschool wint voorronde voor Drents Kampioenschap


  De Harm Smeengeschool uit Beilen is vandaag eerste geworden in de voorronde voor het Drents Kampioenschap Schoolhandbal in Wijster. De Harm Smeengeschool heeft zich hierdoor geplaatst voor de eindstrijd om het Drents Kampioenschap. Het Drents Kampioenschap wordt gehouden op 21 april a.s.


  Het winnende team van de Harm Smeengeschool  Eindstand Poule G - meisjes

  BeilenMr. H. Smeengeschool5 - 8 (+32)
  WesterborkDe Lindelaar5 - 8 (+15)
  SmildePr. Margrietschool5 - 6 (+1)
  OosterhesselenDe Woert5 - 6 (-6)
  HoogeveenDe Regenboog5 - 2
  WapseTen Darperschoele5 - 0


  Uitslagen
  Beilen-Hoogeveen8 -1
  Smilde-Oosterhesselen4 - 5
  Westerbork-Wapse8 - 1
  Oosterhesselen-Beilen0 - 10
  Hoogeveen-Westerbork0 - 5
  Wapse-Smilde1 - 5
  Oosterhesselen-Hoogeveen4 - 3
  Beilen-Wapse14 - 1
  Smilde-Westerbork2 - 1
  Wapse-Oosterhesselen1 - 5
  Smilde-Hoogeveen2 - 1
  Westerbork-Beilen5 - 3
  Hoogeveen-Wapse3 - 0
  Oosterhesselen-Westerbork1 - 3
  Beilen-Smilde6 - 2

 • dd: 2007-03-05 - AFRONDING C-1000 ACTIE

  AFRONDING C-1000 ACTIE

  Dankzij de medewerking van een groot aantal leden / ouders van leden kunnen we zeggen dat we de C1000 tasjes actie met succes hebben volbracht. Ook de familie Mulder, die vele positieve reacties heeft ontvangen, was uitermate tevreden. Zoals toegezegd gaat meer dan de helft (55%) van de vergoeding naar de teams, in sommige gevallen enkele leden, die aan de actie hebben meegewerkt. Het overige deel zal worden gebruikt om de begrootte post huis-aan-huis actie en de tegenvallende opbrengst van de Grote Club Actie op te vangen.
  In totaal hebben we met elkaar ruim 600 uur aan de aktie besteed. Aan de hand van de door jullie ingevulde presentielijsten zijn we tot onderstaande verdeling gekomen:

  teambedrag ( ? ) uren
  D-jeugd150,00 72,5
  C-jeugd 1125,00 47
  C-jeugd 2175,00 82
  Dames B1 (+ Floor, Linnet, Manon, en Nathasja)250,00 †††††107 + 32
  Dames B2150,00 66,5
  Heren B150,00 65,5
  Dames A -
  Dames 1 -
  Dames 2 (DaniŽlle, Kim, Saskia en Suzanne)50,00 8,5
  Dames recreanten125,00 50,5
  Heren 1100,00 31
  Heren 275,00 16,5
  bestuur - 51,5


  Nogmaals bedankt,

  bestuur HV Beilen

 • dd: 2007-03-02 - E-mail adres HV Beilen gewijzigd


  @


  Het e-mail adres van HV Beilen is gewijzigd in:


  info@hvbeilen.nl  Het oude e-mail adres hvbeilen@home.nl zal binnenkort komen te vervallen

  @

 • dd: 2007-02-27 - Top Of Holland 2007

  TOP OF HOLLAND TROPHY 7 - 8 APRIL 2007 EDITIE: 14

  Als je een toernooi met een groots en feestelijk programma zoekt, dan ben je bij de Top of Holland Trophy aan het juiste adres. De geroutineerde organisatoren schotelen hun gasten een programma voor dat de kwalificatie 'imposant' verdient. Iedere avond disco, een officiŽle teamleidersontvangst met entertainment, gratis entree tot het subtropisch zwembad en als klapper de officiŽle prijsuitreiking in de sporthal met na afloop een groots feest waar iedereen bij is.

  TOERNOOI ORGANISATOR(EN)
  De Stichting Handbal Promotie is de belangrijkste iitiatiefnemer van het Top of Holland Handbal toernooi. Samen met vier rgionale handbalclubs (Coevorden, Assen 75, Actief Paterswolde en Beilen) organiseren zij in nauwe samenwerking met Achilles 1894 dit sportevent. De promotie van handbal onder de jongeren is het belangrijkste doel van deze organisatie en daarom organiseren zij naast dit toernooi nog andere activiteiten als schoolhandbal projecten en sponsoren zij allerlei jeugdactiviteiten.

  TOERNOOI INFORMATIE
  Categorie
  A. Spelers geboren op of na 01-01-88 (U19)
  B. Spelers geboren op of na 01-01-90 (U17)
  C. Spelers geboren op of na 01-01-92 (U15)
  M. Spelers Alle leeftijden
  W. Spelers Alle leeftijden

  Speelduur† minimum wedstrijden

  A. 1x25'†††† †5
  B. 1x25'†††††††5
  C. 1x25'††††† 5
  M. 1x35'†††† 5
  W. 1x35'† † 5

  Opmerking(en)
  ? De handbalbonden in Europa hanteren verschillende peildata voor de categorie U19/G19 (A-jeugd mannelijk en vrouwelijk). De toernooi-organisator heeft dispensatie verleend aan teams uit Zwitserland (alle spelers geboren na 01.01.87).
  ? Maximaal 12 spelers inclusief keepers per team per wedstrijd en maximaal 14 spelers inclusief keepers per team voor het gehele toernooi.
  ? Scheidrechters welkom!
  OfficiŽle scheidsrechters kunnen tegen speciale condities meedoen aan het toernooi.


  Sport accommodatie
  Het jeugdtoernoooi wordt gespeeld in twee mooie en moderne
  sporthallen, met elk twee velden, in de plaatsjes Beilen (ten zuiden van Assen) en Paterswolde (ten noorden van Assen). Beide sporthallen liggen op ca. 20 kilometer van Assen. In principe wordt de A-categorie (U19) (jongens en meisjes) gespeeld in Beilen en de jongere categorieŽn (U17 en U15) in Paterswolde. De organisator biedt een gratis shuttle service (minibusjes) tussen Assen en beide sporthallen voor teams zonder plaatselijk vervoer.
  Het toernooi voor de seniorenteams worden gespeeld in twee sporthalen met elk
  ťťn veld vlakbij het centrum van Assen.

  Prijzen
  ? Nummer 1 tot 4 per categorie, een beker per team
  ? Medaille per speler van het winnende team per categorie
  ? Fair Play Cup per categorie
  ? Vaan per deelnemende club
  ? Souvenir per deelnemend team

  Deelnemende landen 2004-2006
  Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland,Faeroer.


  PROGRAMMA
  Er is nooit een saai moment tijdens de Top of Holland Trophy. Dit toernooi is het grootste sportevenement in de omgeving met competities voor handbal- en voetbal teams. Alles tezamen nemen jaarlijks meer dan 150 teams deel. De aftrap is direct op vrijdagavond met een teamleidersreceptie bij de plaatselijke gemeenteraad met live-muziek en een disco voor de jongste deelnemers in de school.
  Het toernooi begint zaterdagmorgen op de verschillende locaties. Op zaterdagavond wordt een disco georganiseerd voor de jongste categorieŽn (U17-U13, G17 en G15), tevens hebben zij gratis toegang tot het subtropische zwembad. Na de finales op de diverse locaties, komen de teams ?s avonds samen voor de prijsuitreiking. Dit vindt plaats tijdens het afscheidsfeest in 'Partytown Assen', ťťn van de grootste partycentra van Nederland.

  Vrijdag
  Namiddag Aankomst Assen
  ; check-in en informatie Avond OfficiŽle teamleidersbijeenkomst
  Deelnemers: disco in de school of een bezoek aan de 'fancy fair' in Assen

  Zaterdag
  Dag
  Toernooi ? voorronden
  Avond Disco in de school (tot 15 jaar)
  Disco (vanaf 15 jaar)
  Bezoek subtropisch zwembad 'De Smelt'

  Zondag
  Dag Toernooi
  ? voorronden, tussenronden, klassementswedstrijden en finales
  Avond Prijsuitreiking, gecombineerd met een feestavond in Partytown
  Assen


  Maandag

  Morgen Vertrek  OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

  Om de organisatie in Beilen rond te krijgen doen we ook dit jaar weer een beroep op de ouders en spelers/sters van de teams die aan dit toernooi meespelen om een deel van de ordedienst op zich te nemen.
  Indien het wedstrijdschema voorhanden is, staat in het volgende clubblad naast het wedstrijdprogramma ook de indeling voor de ordedienst. Daarbij zullen we rekening houden met de speeltijden en locaties van de teams.
  Zonder hulp van de leden krijgen we de organisatie niet rond. Ben je bereid om een dagdeel (?s morgens c.q. ?s middags) of de hele dag ondersteuning te verlenen neem dan z.s.m. contact op met Anne Wanders of Rob Cheret of meld je direct aan via E-mail

 • dd: 2007-02-25 - opfriscursus scheidsrechters

  Om de spelregels wat beter onder de aandacht te brengen is de A.W.S. voornemens een opfris cursus te houden voor alle gediplomeerde scheidsrechters en scheidsrechters die jeugdwedstrijden fluiten binnen uw vereniging.

  De opfris cursus zal slechts ťťn avond duren en zal indien mogelijk regionaal worden gehouden.

  Het is van het grootste belang dat een ieder die wedstrijden fluit dit volgens de huidige spelregels doet. De laatste jaren zijn er nl. nog al wat veranderingen geweest.

  Het is daarom dringend aan te bevelen deze avond bij te wonen.

  Probeer uw scheidsrechters daarom te bewegen deze opfriscursus bij te wonen, dit is in het belang van de scheidsrechter zelf en de spelers/sters.

  Indien er scheidsrechters binnen uw vereniging zijn die deze avond willen bijwonen kunt u ze opgeven tot uiterlijk 16 maart bij het Afdelingsbureau te Beilen o.v.v. opfriscursus.

  Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke sportgroet.

  Namens de AWS

  Bernard Cheret (secretaris)

 • dd: 2007-02-25 - LAATSTE OPROEP

  Gezien de huidige problematiek betreffende het scheidsrechterkorps en de voorstellen gedaan door de AWS op de A.A.V. van december 2006, is de AWS voornemens een hs-1 cursus te starten.

  Cursus gegevens:
  De cursus duurt 6 avonden met daarnaast 2 praktijkdagen
  De cursus zal eind februari starten en zal zoveel mogelijk regionaal gehouden worden
  De toelatingseis is vanaf 16 jaar

  Na het behalen van het certificaat kunnen er wedstrijden gefloten worden vanaf de B- jeugd.
  Met evt. wensen ten aanzien van het fluiten zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

  Indien er kandidaten binnen uw vereniging zijn, die deze cursus willen volgen, kunt u die tot uiterlijk 3 maart opgeven bij het afdelingsbureau te Beilen o.v.v. scheidsrechtercursus hs-1

  Indien uw vereniging aan de leveringsplicht wil voldoen zult u moeten leveren:
  Per senioren team 1 scheidsrechter
  Per 2 jeugdteams 1 scheidsrechter

  Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke sportgroet.

  Namens de AWS

  Bernard Cheret (secretaris)

 • dd: 2007-02-22 - Nathasja Heijting genomineerd voor aanmoedigingsprijs

  Op zaterdagavond 10 maart is het weer zover: het Sportgala van Midden-Drenthe en dat voor de achtste keer. Het belooft in de Drenthehal in Beilen een prachtige avond met sport en entertainment te worden. De presentatie is voor het eerst niet in handen van Herbert Dijkstra, maar van zijn RTV Drenthe sport-collega Karin Mulder. Het evenement is mede tot stand gekomen dankzij de bijdrage van maar liefst 26 sponsors.


  Het Sportgala heeft ditmaal niet twaalf, maar in totaal veertien genomineerden voor de vier categoriŽn.
  In de categorie 'Aanmoediging' is Nathasja, de handballende wielrenner, ťťn van de kandidaten.

  Via internet kan op Nathasja gestemd worden. Klik hier om te stemmen.
  (Nadat de website van Sportgala geopend is, klik dan op 'Stem op Nathasja' onder de foto)
 • < vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | volgende >
 •